با محصولات مکس لایت جقدر در مصرف برق خود صرفه جویی میکنید؟
لطفا موارد خواسته شده را با توجه به مشخصات درج شده رو جعبه لامپ های مکس لایت پر کنید.
مقدار وات مصرفی لامپ فعلی را وارد کنید. وات
مقدار وات مصرفی لامپ مکس لایت را وارد کنید.وات
چند ساعت در روز روشن میباشد؟ساعت
چه تعداد لامپ را میخواهید جایگزین کنید؟تعداد
Save Money