حریم خصوصی

در اين بیانیه، سياست هاي سایت مکس لایت که در ادامه به اختصار شرکت نامیده میشود، در رابطه با جمع آوري اطلاعات شخصي شما را توضيح میدهد. در بخش هاي مختلف سایت و در برنامه هاي مختلف از شما خواسته شده تا اطلاعات شخصي تان از قبيل نام، آدرس ايميل و يا ساير موارد رابراي استفاده از خدمات سايت يا برنامه وارد کنيد. شرکت قادر است با اين اطلاعات به شما خدمات بهتري ارايه دهد و همچنین خود را متعهد میداند از تمامی اطلاعات شما حفاظت کند. هنگامی که از سایت مکس لایت بازدید میکنید، سایت اطلاعات کوچکی در رابطه با هر بازدید کننده در فایل های کوچکی که "کوکی" نامیده میشود قرار داده و آنرا توسط بروزر در کامپیوتر شما ذخیره میکند، شرکت با این اطلاعات قادر است خدمات بهتری را برای شما فراهم کند. شما در هر لحظه میتوانید از پذیرفتن این "کوکی" ها امتناع کرده و یا حتی آنها را حذف کنید.